Abma Projecten

Abma Projecten verzorgt:

  • de begeleiding (projectleiding/ -management, toezicht en directievoering) van projecten binnen de vakgebieden milieutechniek, civiele techniek, cultuur- en bouwtechniek
  • interim management

De werkzaamheden van Abma Projecten worden uitgevoerd door Jan Sicco Abma.

Met

  • een exacte/ technische HTS-opleiding;
  • meer dan 12 jaar ervaring als medewerker van en leidinggevende aan een ingenieursbureau;
  • met 30 jaar ervaring binnen een groot scala aan projecten voor diverse opdrachtgevers;
  • en daarbij 23 jaar ervaring als zelfstandig ondernemer.

weet hij de weg in projecten en binnen bedrijfsorganisaties. Hij voorstaat een pragmatische aanpak. Weten waar de risico’s op de loer liggen. En voor de technische uitdagingen binnen projecten is het zaak op het juiste tijdstip er de juiste deskundigheid en expertise bij te betrekken. Maar het belangrijkst is toch de menselijke factor waarbij het gaat om alle betrokken personen mee te nemen in het proces om gezamenlijk de doelen te bereiken; correct, zakelijk en professioneel!

Het speelveld waar Abma Projecten intensief in opereert, is het begeleiden van veranderingstrajecten in de buitenruimte. Het betreft hierbij o.a. bodemsaneringsprojecten ter voorbereiding op nieuwbouw, renovatie of herinrichting. Maar ook de project(bege)leiding/ -management van het plan (van ontwerp, realisatie naar beheer) zelf. De ervaringen hierbij zijn divers. Van het herstel van een historische munitiesteiger (Stelling van Amsterdam) tot de inrichting van de groene coulisses van de N197 in Velsen, Beverwijk en Heemskerk volgens het Groen- en waterplan. Bij dit laatste plan (plankosten ca. 14 mln) ligt het accent op cultuur- en civiele techniek.

Abma Projecten is een kennismakelaar die de koppeling tussen de mensen & kennis en het project of organisatie voor u kan verzorgen.